Hoofdstuk 4

Inleiding

Een boeiend onderwerp dat ook Innoviris steeds meer bezighoudt. Met onze financiële steun aan een erkende culturele instelling zoals Bozar, via de afdeling Bozar Labs die onderzoekers en kunstenaars aanmoedigt om met elkaar in dialoog te gaan. Of door innovatie mogelijk te maken in bedrijven zoals Mikros Image of Lylo Media Group, die voortdurend moeten vernieuwen om aan de top te blijven in hun sector. Dankzij een verdubbeling van ons budget in 2017 bereiken onze sensibiliseringsprojecten steeds meer mensen en laten we hen proeven van wetenschap en technologie. Onze ultieme doelstelling? Wetenschap toegankelijk maken voor iedereen!

Artikel 1

3 vragen aan Paul Dujardin

Op welke manier zorgt Bozar voor een kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap?

Naar het voorbeeld van grote internationale instellingen richtte Bozar een nieuwe afdeling op: Bozar Labs. Die afdeling werkt op het kruispunt van de verschillende disciplines van Bozar (beeldende kunst, muziek, bioscoop, theater, literatuur, debat) en verbindt onze medewerkers en culturele partners met innovatieve bedrijven, start-ups, onderzoekers en experts in wetenschap en technologie.

Met Bozar Labs willen we niet alleen nagaan hoe nieuwe technologie de museumervaring kan beïnvloeden, maar onderzoekers en kunstenaars aanmoedigen tot kritische reflectie en innovatie. Die visie vertaalt zich in vier pijlers: een residentieprogramma, een tentoonstellings- en reflectieplatform en een strategische beleidsgroep.

Wat maakt de grens tussen kunst en wetenschap zo interessant?

Vanuit historisch standpunt behoorden instellingen die actief waren op de grens tussen wetenschap, technologie en kunst tot de avant-garde van de 20ste eeuw. Vandaag worden Europese culturele instellingen geconfronteerd met zeer snelle en drastische veranderingen. Dat is niet alleen het gevolg van de technologische evolutie, maar ook van de zoektocht naar de nieuwe rol van moderne publieke instellingen en de nieuwe gebruikerseisen die daarmee gepaard gaan.

Omgekeerd herwinnen culturele instellingen steeds meer terrein. In een tijd van wereldwijde economische, ecologische en sociale uitdagingen neemt de behoefte toe aan nieuwe hybride oplossingen als gevolg van interacties tussen verschillende disciplines. Wetenschappelijke evoluties doen culturele instellingen nadenken over die trends en verbindingen tussen culturele en wetenschappelijke instellingen leiden tot kritisch denken en verantwoordelijkheid op vele vlakken.

De Lissabonstrategie heeft innovatie en creativiteit in het centrum van het EU-beleid geplaatst. Bovendien heeft de Europese Commissie in 2016 het STARTS-initiatief in het leven geroepen. Dat beklemtoont de creativiteit van kunstenaars als belangrijke motor voor innovatie in de wereld van onderzoek en industrie. Vandaag is Bozar een belangrijke stakeholder in dat nieuwe Europese programma.

Bozar doet mee met het I Love Science Festival dat voor het eerst wordt georganiseerd in april 2018. Wat mogen we verwachten?

Tijdens het I Love Science Festival gaat Bozar drie dagen lang op zoek naar de link tussen kunst en wetenschap. Via tentoonstellingen, workshops, lezingen, debatten, experimentele wandelingen en muzikale optredens toont het festival de faam en mislukkingen van wetenschappers, kunstenaars en theatermakers. Zo kan je bijvoorbeeld het begrip ‘Tijd’ verkennen, in de virtuele realiteit duiken, een praatje maken over kunstmatige intelligentie of een meeslepende reis maken door de pop-upgeuren en -geluiden van de stad. Drie woorden zullen dat weekend centraal staan: ervaring, experimenteren en verbinding!

Artikel 2

De audiovisuele sector in volle bloei

Een sector die voortdurend in beweging is, heeft financiële middelen nodig om koploper te blijven op internationale schaal. Innoviris is zich daarvan bewust en financiert via verschillende programma’s bedrijven die actief zijn in de audiovisuele sector. Ook de cluster screen.brussels draagt een steentje bij. Die cluster, die deel uitmaakt van Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, brengt de meeste spelers uit de audiovisuele sector samen: producers, postproducers, verdelers, publieke en private omroepen, operatoren en dienstverleners… allemaal kunnen ze bij screen.brussels terecht voor coherente, aangepaste en structurele ondersteuning bij elke etappe op de audiovisuele waardeketen.

#FundedByInnoviris

The Fridge

Nozon/Parallaxter

De Pinxi

Tempora

Artikel 3

Wetenschap voor iedereen

Sinds 2016 zet Innoviris sterk in op wetenschapspromotie bij jongeren. Dat ging gepaard met een modernisering van de aanpak en een uitbreiding van het bestaande aanbod. Die frisse wind werpt vruchten af: in 2017 werd het budget voor wetenschapssensibilisering meer dan verdubbeld en hadden we 43 % nieuwe begunstigden!

Onze missie?

Science Mundi is één van onze nieuwe projectoproepen voor wetenschapssensibilisering. Elk jaar kiezen we een transversaal thema dat voor alle wetenschappelijke disciplines een originele invalshoek kan bieden. Elk jaar opnieuw is het een plezier om de originele aanpak van onze begunstigden te ontdekken!

#FundedByInnoviris

9 Brusselse onderwijsinstellingen

Cap Sciences

La Maison des Maths

Les Meutes

Ici et Maintenant

Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

La Fonderie

picto€ 220.400Totaal budget voor deze projectoproep

picto 40ingediende projecten

picto16geselecteerde projecten

picto11.000Schatting van het aantal Brusselse jongeren die betrokken werden bij deze projectoproep