Een succesvolle samenwerking

Muriel Seret
Scientific Assistant

Om mijn dagelijkse taken goed uit te voeren moet ik grondig te werk gaan, goed georganiseerd zijn en de informatie die ik krijg nauwgezet opvolgen. Zodra onze subsidieaanvragen het fiat krijgen van een jury, werk ik samen met onze wetenschappelijke adviseurs, juristen, vertalers en boekhouders om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om over te gaan tot de volgende fase: het onderzoek in het Kabinet van de Minister. David Bongartz neemt op dat moment het dossier over en is verantwoordelijk voor de laatste stappen die voorafgaan aan de officiële toekenning van de subsidie.

icon transfer
David Bongartz
Assistant Cabinet Laanan

Sinds 2016 heb ik vaak contact gehad met Muriel om afspraken te maken over deadlines en de opvolging van dossiers tussen Innoviris en het Kabinet. Dat overleg is op het einde van het jaar nog belangrijker, aangezien het boekjaar dan afgesloten wordt. De ervaring van Muriel met het volledige administratieve proces stelt ons in staat om ieder dossier nauwgezet op te volgen zodat onze begunstigden de subsidies ontvangen die ze aangevraagd hebben.