Een succesvolle samenwerking

Brussels Staatssecretaris
voor Wetenschappelijk Onderzoek

Om mijn visie inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie uiteen te zetten, heb ik ervoor gekozen om met Innoviris samen te werken in een geest van co-creatie. Ik heb me kunnen beroepen op de waardevolle bijdrage van Innoviris tijdens de jaarlijkse opstelling van de begroting en ik heb –in vier jaar tijd- een stijging van de kredieten met bijna 33 % kunnen bekomen. Het nieuwe Gewestelijk Innovatieplan en de nieuwe onderzoeksordonnanties, de structurele documenten die mijn beleid hieromtrent getrouw weerspiegelen, zijn eveneens het resultaat van een uitgebreide raadpleging van de actoren op het terrein. Voorbeelden van deze mooie samenwerkingsgeest ontbreken niet! Ik vermeld ook graag de nieuwe projecten die we samen hebben opgestart, zoals de vestiging van het expertisecentrum BEL (Brout-Englert-Lemaître) dat bedoeld is om onderzoekers uit ‘s werelds grootste universiteiten samen te brengen rond theoretische deeltjesfysica en kosmologie.

icon transfer
Katrien Mondt
General Director Innoviris

De afgelopen jaren heeft Innoviris kunnen rekenen op de steun en betrokkenheid van de bevoegde Staatssecretaris en kabinetsmedewerkers. De Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek pleitte voor een jaarlijkse stijging van onze financiële middelen waardoor we de afgelopen vier jaar een indrukwekkende groei hebben kunnen doormaken. Innoviris is een volwaardige speler geworden in het Brusselse socio-economische landschap. Onze bekendheid is toegenomen en onze aanpak werpt vruchten af. Dankzij onze goede samenwerking kunnen we ambitieus zijn en toekomstgericht blijven denken!