Een succesvolle samenwerking

Catherine Moné
Legal advisor

Sinds 2015 ben ik verantwoordelijk voor de revisie van de Brusselse wetgeving die de financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie mogelijk maakt. Die juridische verandering heeft onder andere als doel om de subsidiëringsmechanismen voor OOI in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren, vervolledigen en vergemakkelijken. Daarbij richten we ons vooral op nieuwe soorten begunstigden. Het resultaat zijn de twee nieuwe ordonnanties die op 27 juli 2017 werden aangenomen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste heeft betrekking op de toekenning van steun met economische finaliteit, de andere op niet-economische finaliteit.

icon transfer
Nicolas Cariat
Advocaat bij Stibbe

Na de goedkeuring van nieuwe Europese maatregelen omtrent overheidssteun in 2014 startte Innoviris een omvangrijk wetgevingsproject gericht op de hervorming van het wettelijk en reglementair kader inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de juridische cel van Innoviris en ons kabinet, die gekenmerkt werd door talrijke en diepgaande uitwisselingen rond verschillende problematieken in het Europees en het Belgisch Recht, konden op 27 juli 2017 twee ordonnanties worden goedgekeurd. Stibbe is trots op de bijdrage aan dit ambitieuze project dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet van een modern kader en Innoviris de nodige juridische tools verschaft om dynamisch, origineel en veelzijdig acties te blijven ondernemen.