Project

ENERGIS

Energis is een IT-bedrijf gespecialiseerd in energie-efficiëntie.
Het bedrijf heeft een slim energiebeheerplatform ontwikkeld: Energis.cloud. Dankzij dat platform kunnen experten snel energie-efficiënte oplossingen inzetten in de commerciële, industriële en e-mobile sector.

Naar aanleiding van de Team Up-projectoproep heeft Energis samen met de VUB een project ingediend om het oplaadproces van elektrische voertuigen te optimaliseren. Het project gaat van start op 1 april 2018 en zal drie jaar duren.

Waarom de keuze voor een project over elektrische voertuigen?

Het aantal elektrische voertuigen in het straatbeeld neemt elk jaar aanzienlijk toe. In 2030 zal 50 % van alle wagens elektrisch zijn. Dat brengt belangrijke uitdagingen met zich mee, vooral wat de stabiliteit van het elektriciteitsnet betreft. Tegelijkertijd investeren landen massaal in hernieuwbare maar heel vluchtige energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Omdat het moeilijk is om grote hoeveelheden van die groene energie op te slaan, kunnen de reserves worden gebruikt door elektrische voertuigen. Op die manier komt de stabiliteit van elektriciteitsnetwerk niet in gedrang.

Samen met de VUB willen we een efficiënte en haalbare manier ontwikkelen om elektrische voertuigen op een gecoördineerde en gecontroleerde manier op te laden. We willen onze aanpak zowel in een laboratorium als in een reële omgeving testen. Omdat de onvoorspelbaarheid in een reële omgeving veel groter is, willen we via artificiële intelligentie de robuustheid van de elektrische wagens verhogen.

Waarom is de steun van Innoviris zo belangrijk?

De toepassing van artificiële intelligentie in het domein van e-mobiliteit staat nog in de kinderschoenen. Het is een nieuw onderzoekdomein voor een bedrijf als Energis. Zonder de steun van Innoviris zou het moeilijk zijn om dit project te realiseren.

Waarom is het belangrijk dat Brussel investeert in artificiële intelligentie?

Voor een stad als Brussel is het van groot belang om over voldoende knowhow te beschikken. Dat kan alleen door te investeren in samenwerkingsverbanden tussen academische partners en particuliere bedrijven. Samen kunnen we ambitieuzere doelstellingen bereiken en van Brussel een duurzame stad maken!