Hoofdstuk 3

Inleiding

Uit de Focus nr. 17 van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Analyse blijkt dat het percentage innovatieve ondernemingen in Brussel hoger ligt dan het Europese gemiddelde (49 %). Dat maakt van het Gewest niet alleen een strong innovator tegenover andere Europese regio’s, maar zorgt er ook voor dat er potentieel voorhanden is om vooruitgang te boeken in veelbelovende domeinen zoals Artificiële Intelligentie, Smart Mobility en de innovatieve maakindustrie. Technologische innovatie is een hefboom voor duurzame vooruitgang. We zijn dan ook fier dat we via onze financiële steun aan zulke projecten kunnen bijdragen.

Artikel 1

3 vragen aan Jeroen Deleu

Sirris begeleidt al meer dan 10 jaar bedrijven in de technologische industrie. Welke belangrijke conclusies kunt u trekken?

De afgelopen 10 jaar konden we enkele duidelijke evoluties opmerken. In de eerste plaats is er de grote impact die de digitale transformatie heeft op de Brusselse bedrijven in het algemeen. Dat het belang van ICT voor innovatie toeneemt, merken we ook aan de vraag naar de dienstverlening die we leveren aan ondernemingen in het Gewest. In 2007 was 63 % van die diensten aan de ondernemingen ICT-gerelateerd. Dat percentage steeg in 2017 tot maar liefst 93 %!

Recenter valt de opmerkelijke positie van Brussel op, vooral in het landschap van digitale start-ups. In de voorbije vijf jaar heeft Brussel zich gepositioneerd als absolute leider, met het grootste aantal fabrikanten van digitale producten ten opzicht van andere Belgische steden.

Wat zijn de uitdagingen voor de sector in Brussel?

Software en ICT veroorzaken een fundamentele transformatie in vrijwel elke bedrijfstak. De Brusselse software-industrie is een belangrijke katalysator van differentiatie geworden en creëert een onmisbare meerwaarde voor tal van producten en diensten. De digitale technologie heeft niet alleen een impact op de bedrijfsprocessen, producten en diensten, maar ook op de onderliggende businessmodellen. Elk van die aspecten vereist een aparte benadering, die niet altijd eenvoudig kan worden geïmplementeerd.

Wat is de rol van Sirris in die ‘digitale transformatie’?

Sirris heeft met het strategisch actieplan de dominante evoluties mee helpen te ontwaren en ondersteund met technologische innovaties. We zullen de komende jaren de diepgaande impact van die evolutie verder structureel begeleiden bij de bedrijven in het Gewest.

Percentage ICT-gerelateerde dienstverlening van Sirris aan Brusselse bedrijven :

63%in 2007

73%in 2011

90%in 2015

93%in 2017

Artikel 2

Team Up, samenwerken voor een beter gebruik van AI

We kunnen er niet omheen: artificiële intelligentie (AI) is overal. Cloud, internetdata, connected devices en nieuwe algoritmes dringen steeds meer door in ons dagelijks leven. Zo zijn alle ingrediënten aanwezig om de ‘slimme’ revolutie te doen slagen. Niet alleen de talrijke teasers van Amerikaanse internetgiganten, maar ook de activiteiten van heel wat start-ups doen vermoeden dat de theorie binnenkort voorgoed plaats zal maken voor nieuwe concrete toepassingen. Bij Innoviris zijn we van mening dat de kennis over AI van het academische naar het industriële milieu moet stromen om er de bron te vormen van een heel gamma aan nieuwe economische kansen over verschillende sectoren heen: transport, diensten aan huis, gezondheidszorg, onderwijs, openbare veiligheid, beveiliging, enzovoort. In dat kader maakte het Brussels Gewest een budget vrij van meer dan vier miljoen euro voor deze projectoproep die volledig gewijd is aan AI.

Onze missie?

De samenwerking aanmoedigen tussen de academische wereld en de industrie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedrijven krijgen toegang tot expertise die ze intern niet voorhanden hebben en onderzoekers krijgen de kans om hun ontdekkingen uit te testen in concrete situaties.

picto4 miljoen euro geïnvesteerd voor de periode 2017-2018

Artikel 3

Slimme mobiliteit in Brussel

Over de mobiliteit in Brussel is de afgelopen jaren heel wat inkt gevloeid. Verouderde tunnels, het toenemende fileleed, slechte luchtkwaliteit… Maar er is ook vooruitgang! Innoviris staat mee aan de basis van een veelbelovende revolutie die het mobiliteitsprobleem op verschillende vlakken zal aanpakken.

Zo waren er in het verleden al de Rise-winnaars BePark en CommuniThings die, respectievelijk met een parksharing-platform en artificiële intelligentie, een oplossing bieden voor het tekort aan parkeerplaatsen. In 2017 financierden we de slimme elektrische fiets van de nieuwe Brusselse start-up Cowboy, de energie-efficiënte oplossing voor elektrische wagens van Energis en de VUB, maar ook de duurzame toekomstplannen van het Brusselse filiaal van autogigant Audi.

De Smart Mobility Challenge kende een groot succes. De projectoproep die eind 2017 werd opengesteld, streeft naar een doeltreffend en efficiënt beheer van de verkeersstromen en het vervoer op de bestaande infrastructuur door optimalisatie van de interactiviteit, connectiviteit en samenwerking tussen verschillende stakeholders. De voorgestelde technieken en processen zullen getest en verbeterd worden in reële testomgevingen om nadien op grote schaal te worden toegepast in het Gewest.

De Smart Mobility Challenge kende een groot succes. De projectoproep die eind 2017 werd opengesteld, streeft naar een doeltreffend en efficiënt beheer van de verkeersstromen en het vervoer op de bestaande infrastructuur door optimalisatie van de interactiviteit, connectiviteit en samenwerking tussen verschillende stakeholders. De voorgestelde technieken en processen zullen getest en verbeterd worden in reële testomgevingen om nadien op grote schaal te worden toegepast in het Gewest.

Innoviris activiteiten verslag 2017 Gaëtan Danneels
Gaëtan Danneels
Wetenschappelijk adviseur bij Innoviris en verantwoordelijke van het Testit-programma