Project

Vilco

Het Brussels Gewest telt burgerinitiatieven in alle soorten, maten en gewichten en met ambitieuze en diverse doelstellingen. Ze creëren nieuwe vormen van burgerlijke betrokkenheid die het hart van de stedelijke veerkracht vormen. Toch botsen die initiatieven vaak op grenzen. Ze hebben het moeilijk om zich te ontwikkelen of zelfs om te overleven.

De gemeenten en het Gewest van hun kant ontwikkelen al enige tijd beleidslijnen inzake leefmilieu en begeleiding van burgerinitiatieven. Ze weten echter niet altijd goed hoe ze moeten omgaan met die nieuwe vormen van burgerlijke betrokkenheid.

Het project VILCO wil een beter inzicht krijgen in de werking en interacties van die lokale dynamiek en de samenwerking tussen verschillende actoren stimuleren en verbeteren.