Project

Brusseau

Het Brusseau-project is gebaseerd op een drieledige hydrologische en sociale vaststelling:

  1. De ondoordringbaarheid van de bodem en het gemengde rioleringsnet dat bij sterke regenval overloopt.
  2. Overstromingen treffen vooral de wijken in de valleien die voor het merendeel bewoond worden door een kansarme bevolking.
  3. Er wordt te weinig aandacht geschonken aan regenwater in de stedenbouwkundige planning en aan de bewoners in overstromingsbestrijdingsprogramma’s, ook al worden zij er als eerste door getroffen.

Daarom wil het project bewoners van eenzelfde onderbekken samenbrengen in Hydrologische Gemeenschappen (living labs).

Op die manier wil Brusseau zowel de overheid als de bewoners een nieuwe watercultuur bijbrengen die gericht is op een symbiotische relatie tussen de Brusselaars en het water.