Hoofdstuk 2

Inleiding

In een wereld in verandering staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elke dag voor nieuwe uitdagingen. Ondernemers, onderzoekers, actoren uit de non-profit en burgers spelen allemaal een rol in de verbetering van Brussel. Iedere burger de kans geven om onderzoeker te worden, samenwerkingen en uitwisselingen tussen actoren stimuleren, getalenteerde onderzoekers financieren, dat allemaal maakt Innoviris elke dag mogelijk dankzij de inspanningen van onze medewerkers en de subsidies die we toekennen.

Artikel 1

3 vragen aan Sabrina Nisen

Waarom is het zo belangrijk om sociaal ondernemerschap in Brussel te ondersteunen?

Sociale ondernemers hebben een andere visie op de economie. De partners van COOPCITY willen die visie bekend maken in Brussel. De ondersteunde initiatieven zijn een katalysator voor innovatie en een meerwaarde voor Brussel, zowel voor de werkgelegenheid als op economisch en maatschappelijk vlak.

Op welke manier helpt de steun van Innoviris bij de ontwikkeling van uw activiteiten?

Het is belangrijk om te benadrukken dat COOPCITY het resultaat is van de samenwerking tussen zeven actoren van het Brussels ecosysteem: SAW-B, Febecoop, Impulse, JobYourself, Solvay Entrepreneurs, ICHEC en Innoviris. Samen beschikken die partners over de beste middelen om onze missies te doen slagen. De steun van Innoviris in het bijzonder, heeft ons geholpen om ons aanbod voor ondernemers te verbeteren door prestaties en advies voor sociale innovatie aan het gamma toe te voegen. Dat is een bijzonder belangrijke uitdaging in projecten van sociaal ondernemerschap. We willen het aanbod van Innoviris bovendien ook bekender maken bij ons doelpubliek.

COOPCITY bestaat iets meer dan één jaar. Wat zijn de eerste vaststellingen?

COOPCITY werd eind 2016 opgericht en in mei 2017 ingehuldigd. Momenteel sluiten we ons tweede jaar van begeleiding via onze vier programma’s af. We hebben ook gewerkt aan de lancering van het nieuwe programma Innovate, in samenwerking met Innoviris. Dat programma focust op de ondersteuning van sociale innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De balans is meer dan positief: sinds eind 2016 werden er al 11 bedrijven opgericht en 25 jobs gecreëerd! Daarnaast sensibiliseerden we 1800 mensen voor het sociaal ondernemerschap. Dat alles werd natuurlijk mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze zeven partners.

Artikel 2

Co-creatie brengt Brussel in beweging!

Hoe kan Brussel het hoofd bieden aan huidige en toekomstige stedelijke uitdagingen zoals overstromingen, de wooncrisis en toegang tot duurzame voeding voor iedereen? Wij zijn ervan overtuigd dat het niet alleen een zaak is voor experts. Ook de Brusselaars zelf hebben ideeën om onze stad veerkrachtiger te maken. Via Co-Create krijgen ondernemers, onderzoekers, non-profitorganisaties en burgerbewegingen de kans om antwoorden te vinden. Het motto? Elke burger kan onderzoeker worden met Brussel als laboratorium!

picto16Meer dan 16 projecten in 2017

picto70Bijna 70 verschillende Brusselse onderzoeksinstellingen, verenigingen en bedrijven

Onze missie?

Via het programma Co-Create, dat in 2015 werd opgericht, krijgen ondernemers, onderzoekers, non-profitorganisaties en burgerbewegingen de kans om antwoorden te vinden op actuele problemen. Elke burger kan onderzoeker worden met Brussel als laboratorium!

Zin om deel te nemen? Bezoek de website cocreate.brussels

+-5miljoen euro van toegekende financiering in 2015

+-7miljoen euro van toegekende financiering in 2016

+-3miljoen euro van toegekende financiering in 2017

“We zijn vertrokken van de vaststelling dat onderzoek en innovatie steeds meer achter gesloten deuren wordt gevoerd, zowel in academische kringen als in bedrijven. De oplossing? De Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de bedrijfswereld dichter bij elkaar brengen. De focus van Co-Create ligt op participatief actieonderzoek waarbij alle betrokken actoren deelnemen aan het onderzoeksproces, de afbakening van de onderzoeksvragen en de valorisatie van de resultaten. Het laboratorium voor die experimenten is Brussel, met zijn straten, wijken en parken.”

Innoviris activiteiten verslag 2017 Xavier Hulhoven
Xavier Hulhoven
Xavier Hulhoven, wetenschappelijk adviseur en verantwoordelijke van het programma bij Innoviris

#FundedByInnoviris

Etat Généraux de l’eau

Strategic Design Scénario

Fédération des services sociaux

SamenLevingsOpbouw

Centre d’écologie urbaine

bees-coop

Réseau GASAP

EVA vzw

Artikel 3

De geheimen van de Zenne onthuld

Toegang tot zuiver water lijkt in België een evidentie, maar meer dan ooit staan we voor grote uitdagingen om die toegang zo vanzelfsprekend te houden. Terugkerende overstromingen en een toenemende watervervuiling dwingen politici om na te denken over een duurzaam en efficiënt waterbeleid.

Begin 2016 keurde de Brusselse Regering het nieuw waterbeheerplan goed voor de periode 2016-2021. Maar ook Brusselse academici blijven niet stilzitten! In zes van de tien Anticipate-projecten die dit jaar worden afgerond, staat het waterbeheer in Brussel centraal. De onderzoekers behandelden thema’s zoals waterkwaliteit, overstromingen en efficiënte waterbeheerstrategieën, steeds met als einddoel om het leven van de Brusselaars te verbeteren.

picto36lopende projecten

picto150betrokken onderzoekers

3,5 miljoen totaalbedrag toegekend in 2017

900.000€Hernieuwingen