Innoviris Rapport Annuel

Inleiding

2017: een uitzonderlijk jaar voor Innoviris op meer dan één vlak.

In 2017 tekent Innoviris een aantal forse stijgingen op. Zowel het aantal dossiers dat we behandelden als het budget dat ons werd toegekend, namen sterk toe. We trokken 54 % nieuwe begunstigden aan en konden rekenen op een budget van 52 miljoen euro. Daarmee bevestigen we onze rol als belangrijke speler in het Brusselse socio-economische weefsel.

Dankzij onze inspanningen bereiken we stilaan een evenwicht tussen de financiering van bedrijven en van onderzoeksinstellingen. Zo kunnen we vandaag rekenen op een sterk industrieel weefsel dat ons kent en weet wanneer het een beroep kan doen op onze diensten. Daarnaast willen we ook Brusselse start-ups zo goed mogelijk ondersteunen tijdens het hele innovatieproces. Daarvoor werken we actief samen met finance.brussels en meer bepaald met het filiaal Brustart, een investeringsmaatschappij gericht op jonge Brusselse ondernemingen. Via een kapitaalinjectie van vier miljoen euro in Brustart zorgen we ervoor dat de innovatieve start-ups de tools en competenties aangereikt krijgen die noodzakelijk zijn om te kunnen investeren in de commercialisering en het duurzaam maken van hun bedrijfsactiviteiten. In 2018 zal de samenwerking met finance.brussels concreet vorm krijgen dankzij de lancering van een gezamenlijke tool: Bruseed.

2017 staat ook in het teken van samenwerking. Zo gaan de verschillende actoren die betrokken zijn bij onze acties steeds vaker samen rond de tafel zitten om kennis en vaardigheden uit te wisselen. Op die manier ontstaan state-of-the-art projecten die een positieve impact hebben op onze economie. Het beste voorbeeld daarvan is de projectoproep TeamUp waarbij momenteel 23 partners samenwerken aan tien projecten rond Artificiële Intelligentie.

Brussel is een echt laboratorium waar iedere inwoner, welke functie die ook heeft, een project kan starten en de stad kan doen bewegen. Onze projectoproep Co-Create ligt aan de basis van een nieuw ecosysteem dat overal in Brussel in opmars is. Het programma telt meer dan zestien projecten en brengt bijna zeventig Brusselse onderzoeksinstellingen, verenigingen en bedrijven samen. Zij experimenteren samen met de Brusselaars en zoeken innovatieve oplossingen voor de vele maatschappelijke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

2017 was een succesvol jaar voor ons, dat gekenmerkt wordt door een groeiend team van geëngageerde en gemotiveerde mensen die zich geroepen voelen om hun steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Stuk voor stuk zijn het toegewijde collega’s die, dankzij hun skills en motivatie, samen Innoviris doen groeien. Zonder hun inzet en inspanningen was dat alles niet mogelijk. We zijn dan ook trots op het werk van ‘Team Innoviris’.

Met dit verslag nodigen we je uit om de verschillende actoren waarmee Innoviris samenwerkt beter te leren kennen en om de verhalen die achter onze begunstigden schuilgaan te ontdekken.

2017 was een jaar waarin Innoviris zijn rol als belangrijke speler in het Brusselse innovatielandschap heeft kunnen bevestigen. Vandaag is onze organisatie er meer dan ooit klaar voor om op hetzelfde elan verder te gaan.

Veel leesplezier!

Katrien Mondt, directeur-generaal

Magali Verdonck, adjunct-directeur-generaal

Ons team en onze samenwerkingen

Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal van de cel Industrieel Onderzoek

Sebastian & Raphaël

Sebastian is de eerste contactpersoon voor bedrijven die een subsidieaanvraag willen indienen. Raphael Krings heeft Sebastian ontmoet voor hij zijn aanvraag indiende.

Ontdek hun verhaal
Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal van de directie

Katrien en de Staatssecretaris

De directie van Innoviris werkt al vier jaar nauw samen met de Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek en haar kabinet. Samen zetten ze de onderzoeks- en innovatiestrategie van het Gewest om in de praktijk.

Ontdek hun verhaal
Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal van het secretariaat en de IT-cel

Muriel & David

Muriel en David Bongartz verzekeren de administratieve opvolging van de financieringsdossiers van na de wetenschappelijke analyse tot aan de eigenlijke uitreiking van de subsidie.

Ontdek hun verhaal
Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal van de cel Strategisch Onderzoek

Beata & Fabio

Beata begeleidde het team van Fabio Vanin bij het opzetten van het project ‘Cities of Making’ dat gefinancierd wordt in het kader van het programma JPI Urban Europe.

Ontdek hun verhaal
Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal van de cel Personeel & Organisatie

Catherine & Nicolas

Catherine en Nicolas Cariat werkten samen aan de herwerking van de Brusselse wetgeving zodat wetenschappelijk onderzoek en innovatie kunnen worden gefinancierd.

Ontdek hun verhaal
Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal van de financiële cel

Leontine & Nathalie

Leontine en Nathalie N’Doye werken sinds 2010 samen. Ze zijn verantwoordelijk voor het financiële luik van de subsidies die toegekend worden aan onderzoekers van de VUB.

Ontdek hun verhaal
Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal van de cel Beleid & Monitoring

Ariane & Roger

Sinds 2015 werken Ariane en Roger Kalenga-Mpala samen aan elektronische publicaties over specifieke aspecten van onderzoek en innovatie in Brussel.

Ontdek hun verhaal
Innoviris activiteiten verslag 2017

Het verhaal de cel Communicatie & Promotie

Montserrate & Thierry

Montserrate behandelde het subsidiedossier van Thierry. Na een gunstig advies kon Thierry een heel leerrijk project opstarten.

Ontdek hun verhaal