Totaal bedrag
toegekende subsidies

Nieuwe aanvragen

Aantal toegekende subsidies

Lopende dossiers

Gefinancierde banen

Behandelde dossiers

Aantal begunstigden
118 waarvan
55 ondernemingen
52 vzw's
11 onderzoeksinstellingen