Accueil

Déco

De drie afgelopen jaren stonden in het teken van de transformatie van Innoviris: we kregen een nieuwe directie, een nieuw strategisch plan, een nieuw organigram, een nieuwe werkplek en onze werkinstrumenten werden gemoderniseerd. Onze oude financieringsprogramma’s werden aangepast om een antwoord te kunnen bieden op de voortdurende evolutie van het Brusselse innovatielandschap.

Deze transformatie was noodzakelijk om de volgende stap te kunnen zetten. 2016 luidde de start in van een periode die verschillende jaren in beslag zal nemen en waarin we focussen op de ontwikkeling van Innoviris: de financiering van nieuwe innovatievormen en types van begunstigden, nieuwe economische sectoren, nieuwe samenwerkingen, nieuwe communicatiemiddelen en sensibiliseringsacties, enzovoort. Deze veranderingen hangen samen met de nieuwe gewestelijke ordonnanties die het werkveld en de functionering van Innoviris vastleggen. Het democratisch goedkeuringsproces van deze ordonnanties werd aangevat in 2016 en zal in 2017 worden afgesloten.

De aanvang van deze nieuwe levensfase heeft twee belangrijke gevolgen voor ons.

De focus van 2016 en de daaropvolgende jaren ligt in de eerste plaats op innoveren, leren en kennis verwerven. Door de uitbreiding van ons aanbod wordt Innoviris immers geconfronteerd met veel nieuwe en onbekende informatie. Uit je comfortzone treden, risico’s nemen, jezelf vergissen en verbeteren: Innoviris is in zekere zin afgestemd op haar begunstigden, voor wie deze situatie zeer herkenbaar is.
Zij durven immers, elke dag opnieuw, risico’s te nemen en nieuwe kansen te grijpen. Het beloven boeiende jaren te worden waarbij samenwerking, partnerships en co-creatie belangrijke troeven zijn.
Dat brengt ons bij het kloppend hart van Innoviris: haar competente, geëngageerde en gepassioneerde medewerkers. Zij zijn de belangrijkste bekommernis van de directie. Hun voortdurende ontwikkeling, hun betrokkenheid bij strategische keuzes, een veeleisende selectieprocedure, het integreren van nieuwe collega’s en de aandacht voor welzijn op het werk, moeten hen de kans geven om het beste van zichzelf te geven en voldoening te halen uit hun werk dat een reële maatschappelijke impact heeft.

Dit jaarverslag verschijnt in een nieuwe vorm. De nadruk ligt dit jaar op de einddoelen van onze verschillende financieringsinstrumenten en hun concrete implicaties voor Brussel. Om de zeer uiteenlopende functies binnen Innoviris te illustreren, hebben we er bovendien voor gekozen om onze personeelsleden in de kijker te zetten. Zij dragen immers de menselijke, transparante en open cultuur binnen het Instituut uit.

Veel leesplezier !

Katrien Mondt                                      Magali Verdonck

Directeur-generaal                             Adjunct-directeur-generaal

Déco
Innoviris - Cellule Direction +

Directie

Innoviris - Cellule Personnel et Organisation +

Cel Strategisch Onderzoek

+

Cel Beleid & Monitoring

+

Transversale cel

+

Cel Personeel & Organisatie

+

Financiële cel

+

Cel Communicatie en Promotie

+

Cel Industrieel Onderzoek