Open navigation
Innoviris

2015 Innoviris in volle transformatie

In 2014 werd de basis reeds gelegd voor de transformatie van Innoviris. De evolutie naar een toegankelijke, moderne en proactieve organisatie zet zich in 2015 verder.

De aangekondigde verhoging van ons budget met 25% in 2016 is de drijvende kracht achter de functionele en juridische veranderingen die 2015 kenmerken.

Innoviris toujours plus accessibleTransformatie

2015 is een overgangsjaar. Een jaar waarin Innoviris zich in volle transformatie bevindt. Zowel wat onze structuur als wat onze acties betreft, hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. Hierbij lag het accent op klantgerichtheid en expansie.

Onze procedures werden vereenvoudigd, mechanismen die sociale innovatie ondersteunen, werden geïntegreerd, we kozen voor een meer resultaatgerichte aanpak en benaderden nieuwe sectoren zoals design.

Innoviris toujours plus accessibleUitbreiding van onze missies

De functionele integratie van de vzw Research in Brussels zorgt ervoor dat we onze missie als stakeholder in de wetenschapssensibilisering ten volle kunnen waarmaken.

Bovendien werden in totaal ook tien nieuwe mensen aangeworven op een veertigtal. Dit geeft ons meer slagkracht om in dit jonge en snel veranderende gewest een daadkrachtige actor in het OOI-landschap te zijn.

Innoviris toujours plus collaborativeModernisering van onze werkinstrumenten

Als Instituut voor Onderzoek en Innovatie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de snel evoluerende OOI-sector zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit verbeterproces gaat gepaard met de ontwikkeling van twee nieuwe werkinstrumenten: de nieuwe ordonnantie en het Gewestelijk Innovatieplan.

Er werd in 2015 hard gewerkt aan beide documenten die de basis leggen voor nieuwe initiatieven die ons toelaten om nog beter te kunnen inspelen op de behoeftes van het OOI-landschap, samen met de andere Brusselse en nationale actoren.

Innoviris pleine de nouveautéOnze hoogvliegers

Naast onze terugkerende acties, werden er ook nieuwe, boeiende projecten aan onze portefeuille toegevoegd, zoals de lancering van het online platform SecurIT naar aanleiding van de actie Bridge 2014. Dit strategisch platform, gericht op de beveiliging van gegevens, zorgt ervoor dat onderzoekscentra kunnen samenwerken aan projecten met valorisatiemogelijkheden in Brussel die een antwoord bieden op prangende actuele problemen.

Afgelopen jaar namen we ook deel aan de voorbereiding van de EFRO-projecten, gecofinancierd door het Gewest en de Europese Unie. Van de 14 projecten waarin Innoviris partner is en die tot doel hebben om de economische en sociale cohesie van de Regio te versterken, werden er 8 geselecteerd door de Brusselse regering. Ook interregionaal trekken we de kaart van cofinanciering: via ons nieuwe programma BEL-SME moedigen we bedrijven uit de verschillende regio’s aan om samen projecten in te dienen.

Een van de hoogtepunten van het jaar was zeker ook de uitreiking van onze RISE-award waarop we drie ambitieuze start-ups bekroonden voor hun strategisch innovatieplan. Ten slotte speelde Innoviris beleidsmatig een belangrijke rol in de rationalisatiebeweging van de economische hulpmiddelen, waarbij uitgegaan wordt van een functionele toenadering tussen de leden van de pool Financiën.

Missie

& visie

Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Onze missie

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie in en voor Brussel ondersteunen en stimuleren door vernieuwende projecten van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en non-profit organisaties te financieren.

Onze visie

Een competitief, innovatief en kennisgedreven Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Equipe Innoviris Katrien Mondt Director General
Equipe Innoviris Magali Verdonck Deputy Director General
Equipe Innoviris Valérie Goret Administrative Director
Equipe Innoviris Michaël Mertens Scientific Director in. février
Equipe Innoviris Beata Bibrowska International Projects Advisor
Equipe Innoviris François Billen Financial Advisor
Equipe Innoviris Jean-Pierre Blacks Logistics Officer in. février
Equipe Innoviris Ada Casalini Logistics Assistant in. février
Equipe Innoviris Omer Celis Administrative Assistant
Equipe Innoviris Evy Ceuleers Team Leader Communication & Sensibilisation Team in. Septembre
Equipe Innoviris Christophe Christiaens Policy Advisor out. Août
Equipe Innoviris Lydia D’Hauwers Executive Assistant
Equipe Innoviris Carmen De Coster Scientific Assistant in. Août
Equipe Innoviris Nicolas De Matteis Team Leader Financial Services Team
Equipe Innoviris Jonathan Duplicy Scientific Advisor
Equipe Innoviris Oky Grosdent Team Leader Personnel and Organization Team
Equipe Innoviris Aline Grosfils Scientific Advisor
Equipe Innoviris Sandra Guillaume Financial Auditor
Equipe Innoviris Esther Hollander Accountant
Equipe Innoviris Xavier Hulhoven Scientific Advisor
Equipe Innoviris Suzana Koelet Scientific Advisor in. Décembre
Equipe Innoviris Michaël Lamot IT Manager
Equipe Innoviris Bernard Lanneau Legal Assistant
Equipe Innoviris Dina Laurino Secretariat Assistant in. Mars
Equipe Innoviris Jérémy Levin Team Leader Strategic Research Team
Equipe Innoviris Damien Littré Scientific Advisor in. Février
Equipe Innoviris Stijn Maas Scientific Advisor
Equipe Innoviris Catherine Moné Legal Advisor
Equipe Innoviris Mélanie Ooghe Scientific Assistant
Equipe Innoviris Chiara Palazzo IT Technician
Equipe Innoviris Mathilde Reumaux International Projects Advisor
Equipe Innoviris Montserrate Pascual Roca Science Communication Officer
Equipe Innoviris Michaël Rodrigues Administrative Assistant
Equipe Innoviris Sebastien Rush Event Officer in. Février
Equipe Innoviris Sonia Saddoud Budgetary Correspondant Assistant in. Mars
Equipe Innoviris Alessandra Scarpuzza Communication Advisor in. Février
Equipe Innoviris Muriel Seret Scientific Assistant
Equipe Innoviris Sebastian Serrano Scientific Advisor
Equipe Innoviris Rene Theys Facility Officer in. Février
Equipe Innoviris Rafael Valenzuela Espinoza HR Assistant in. Juin
Equipe Innoviris Anne Van Looveren Communication Advisor
Equipe Innoviris Kim Van Aken Scientific Advisor détaché depuis mai
Equipe Innoviris Jenny Vandenbranden Policy Advisor out . janvier
Equipe Innoviris Nicolas Vautrin Team Leader Industrial Research and Innovation Team
Equipe Innoviris Leontine Verhertbruggen Financial Auditor
Equipe Innoviris Julie Verstraeten Scientific Advisor
Equipe Innoviris Ariane Wautelet Policy Advisor

Belangrijke

cijfers

toegekende subsidies
Niewe aanvragen
Lopende dossiers
Gefinancierde banen
Behandelde dossiers
Mio€ vastgelegd
Bekijk de cijfers 2014
RDI Entreprise - Innoviris

OOI ondernemingen

Bedrag per sector

RDI Entreprise - Innoviris

OOI onderzoeks- instellingen

Bedrag per actie

RDI Non Marchand

OOI Non-profit sector

RDI Guidance & Réseautage Innoviris Begeleiding &
contacten

Promotion InnovirisPromotie

De hoogtepunten

van 2015

Innoviris heeft nieuwe oproepen opengesteld, nieuwe thema’s gekozen, haar samenwerkingsverbanden en financiële middelen versterkt.

Bridge, voor méér energetische autonomie

Logo Bridge - Strategix Platforms - Innoviris
De actie Bridge financiert via ‘strategische platformen’ projecten die gericht zijn op industriële toepassingen voor Brusselse ondernemingen.

Het gaat om gezamenlijke en multidisciplinaire onderzoeksprojecten in domeinen die prioritair zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een economische valorisatie voorzien op korte of middellange termijn.

Het thema van de zesde editie van Bridge is energetische autonomie.

Om het platform voor te bereiden heeft Innoviris verschillende stakeholders uit de sector en uit de Brusselse academische wereld geraadpleegd. Samen hebben ze de onderzoeksthema’s gedefinieerd die het meest van belang zijn voor het Gewest. Daarbij baseerden ze zich op:
  • de expertise die beschikbaar is op academisch niveau
  • de voordelen die Brusselse ondernemingen, verenigingen en instellingen uit de onderzoeksresultaten kunnen halen

Het onderzoeksthema van dit jaar is:

ENERGY HARVESTING, STORAGE AND MANAGEMENT AT DEVICE AND MICRO-GRID LEVELS

Onze Rise prijs viert haar vijfde verjaardag !

Dit programma financiert en zet de meest innovatieve jonge Brusselse ondernemingen van het jaar in de kijker.

Ook de vijfde editie van Rise heeft drie nieuwe laureaten met echte ondernemerszin opgeleverd.

De drie bedrijven trokken de aandacht van de juryleden door hun sterk voorstel, hun creativiteit en hun motivatie.

Woorank , Amia Systems et Productize ontvangen elk een subsidie van bijna €500.000 om hun Strategisch Innovatieplan uit te bouwen.

Rise, de vinger aan de pols van jonge bedrijven

Rise – Innovative Starters werd ontwikkeld om innovatie aan te moedigen binnen jonge hoogtechnologische ondernemingen in het Gewest.

Daarbij vertrok Innoviris van de vaststelling dat technologische start-ups meestal worden geconfronteerd met hoge operationele kosten en een commercialisatie die vaak een hele tijd op zich laat wachten. Dat zorgt voor een aanzienlijke financiële leemte voor ondernemingen die eigenlijk vanaf het begin een belangrijke financiële input nodig hebben voor de ontwikkeling van hun O&O-activiteiten.Exponentiële groei van subsidieaanvragen van ondernemingen

Dit jaar kende onze cel industrieel onderzoek en innovatie een mooie groei: er was meer budget, er werden meer industriële aanvragen ingediend én er werden meer projecten aanvaard !

Een succesvol jaar dankzij:
  • Projecten en behandeling op hoog niveau
  • Europese programma’s die tot 21% van de projecten in onze OOI-portefeuille vertegenwoordigen
  • Het groot aantal samenwerkingen : 34% van de dossiers, waarvan 2/3 in een Belgisch of Brussels consortium
  • Heroriëntering van projecten: projecten met potentieel worden geheroriënteerd naar andere programma’s of krijgen de kans om hun voorstel te verbeteren.

Mooie samenwerkingen

Innoviris doet er alles aan om haar relaties met interregionale en Europese partners te versterken. De nieuwe samenwerkingsakkoorden die we dit jaar hebben gesloten, zijn twee mooie voorbeelden van al het werk dat we op het terrein hebben verricht.

BEL – SME
Het BEL-SME programma is een instrument dat Belgische ondernemingen uit verschillende regio’s aanmoedigt om een gezamenlijk O&O-project uit te werken.

BEL-SME vindt zijn oorsprong in de vraag van de verschillende regionale Ministers voor Wetenschapsbeleid om synergiën te creëren en intra-Belgische samenwerking te bevorderen.

De drie verschillende instellingen staken de koppen bij elkaar en gaven een duidelijk signaal aan de Belgische kmo’s. Dankzij BEL-SME kunnen bedrijven financiële steun krijgen wanneer ze samenwerken met partners uit de verschillende Belgische gewesten.ECSEL is een programma voor elektronische onderdelen en systemen dat zowel door de Europese Unie als door de nationale agentschappen wordt gefinancierd om OOI te ondersteunen.

ECSEL moet binnen de sector een kritieke massa creëren om de Europese expertise en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen op de internationale elektronicamarkt te versterken.

Financiële steun aan

ooi-projecten van ondernemingen

Innoviris heeft een groot aantal projecten gefinancierd via steunformules aangepast aan de diversiteit van de Brusselse ondernemerswereld.

Technologie de l'information et de la communication
€ 10.293.845

Informatie-en communicatie - technologieën

De Brusselse ondernemingswereld is voornamelijk samengesteld uit kmo’s actief in nieuwe informatie-en
communicatietechnologieën. ICT blijft dus een kerndomein in de Brusselse OOI-sector.
Technologie de l’information et de la communication In 2015 heeft Innoviris 47 ICT-projecten gefinancierd.

3D/ Virtual Reality / € 3.606.857

Softkinetic Sensors
Softkinetic Software
« Spline Filter : improvement in or relating to depthmap filtering »
€39.300
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Software
« EPAR Filter : improvement in or relating to depthmap filtering »
€39.300
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Software
« Distance Independent 3D points detection and tracking »
€39.300
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Software
« Background Learning : method for image processing »
€39.300
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« Tof Binning : A method for binning time-of-flight data »
€43.800
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« HDR PIXEL : a high dynamic range pixel and a method for operating it »
€43.800
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« MULTIPATH : Accurate distance measurement method »
€43.800
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« Microcapd_isolation : a detector device with majority current and isolation means »
€45.600
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« Microcapd_Binning : a detector device with majority current and a circuitry for controlling the current »
€45.600
www.softkinetic.com

Parallaxter
« Méthode d'obtention de vidéos immersives avec parallaxe interactive et méthode de visualisation de vidéos immersives avec parallaxe interactive »
€18.900
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« 3DLicorneA - 3D Live Capturing, Compression and Omnidirectional Reconstruction/Rendering of Natural Environments and Actors »
€324.842
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Software
« 3DLicorneA - 3D Live Capturing, Compression and Omnidirectional Reconstruction/Rendering of Natural Environments and Actors »
€167.623
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« EXIST: EXtended Image Sensing Technologies »
€476.941
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Software
« EXIST: EXtended Image Sensing Technologies »
€81.792
www.softkinetic.com
Upgrade
Softkinetic Sensors
Nozon
« Evolution de PresenZ »
€94.471
www.nozon.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Software
« ICON: Claxon, Technological and social study towards a robotic coworker for manufacturing »
€101.933
www.softkinetic.com
Softkinetic Sensors
Softkinetic Sensors
« Collaboration in EUREKA-Catrene project CAT120 Cistern 'Cmos Image Sensor TEchnologies' Readiness for Next generation of applications.»
€967.665
www.softkinetic.com
ULB
U.L.B. - Université libre de Bruxelles
« 3D LicorneA - 3D Live Capture, Compression and Omnidirectional Reconstruction/Rendering of Natural Environments and Actors »
€493.640
www.ulb.ac.be
V.U.B
V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel
« 3D LicorneA - 3D Live Capturing, Compression and Omnidirectional Reconstruction/Rendering of Natural Environments and Actors »
€493.640
www.ulb.ac.be

Data Analytics / € 2.609.145


Euro DB
« COMBUST, Combining Multi-trUst BusinesS daTa »
€182.417
Show save
Show Save
« Produit iRDV »
€89.113
www.showsave.be
Real Impact Analytics Belgium
Real Impact Analytics Belgium
« RIA Telecom Platform »
€2.070.165
www.realimpactanalytics.com


Ilias Solutions
Ilias Solutions
« MANTIS : Management of critical knowledge to support maintenance decision making »
€ 252.450
www.ilias-solutions.com


Mentis
Mentis
« Adaptive Behavioral analytics based security systems »
€ 15.000
www.mentis-consulting.be

Software as a Service / € 1.514.518

Illustrio
Illustrio
« Method for image customization using scalable vector graphics »
€ 24.323
www.illustrio.com
Nixxis Belgium
Nixxis Belgium
« Moteur d'Interactions Auto-adaptatif pour centres d'appels en Mode Software as a Service (SaaS). »
€ 211.816
www.nixxis.com
RetailDrive
RetailDrive
« Développement et certification d'un connecteur d'intégration entre RetailDrive & SAP »
€ 77.712
www.retaildrive.com
Illustrio
Illustrio
« Développement d'un format propriétaire permettant la création d'illustrations paramétriques et étude d'un outil adapté à la commercialisation d'une librairie d'images paramétriques»
€ 197.681
www.illustrio.com
proxyclick
Proxyclick
« Développement d'un format propriétaire permettant la création d'illustrations paramétriques et étude d'un outil adapté à la commercialisation d'une librairie d'images paramétriques»
€ 256.083
www.proxyclick.com
Woorank
Woorank
« Plan Stratégique d'Innovation WooRank »
€ 500.000
www.woorank.com
Woorank
Woorank
« 3Fs : A Findability Facilitator for Fortune 5,000,000 »
€ 24.470
www.woorank.com
Assar Architects
Assar Architects
« Collaborative City Co-design PlatfOrm - programme européen EUREKA (C3PO) ITEA 2 »
€ 222.433
www.assar.com

Web and mobile applications / € 529.953

Monizze
Monizze
« MOSCOU14 - Mobile Simple COUponing »
€ 170.015
www.monizze.be
Acoustic Technologies - A-Tech
Acoustic Technologies - A-Tech
« WebAéro Server »
€ 123.147
www.atech-acoustictechnologies.com
BlueSquare
BlueSquare
« Développement d'une plate-forme modulaire de collecte de données sur le terrain et de gestion de flux de données de projets de financement de services publics des 50 pays les plus pauvres»
€ 236.791
www.bluesquare.org

Logistiek / € 500.000

Shpae Innoviris
Softkinetic Software
Softkinetic Software
« Plan Stratégique d'Innovation AMIA Systems »
€ 500.000
www.amia-systems.com

Business Solutions / € 265.271

E.C. International
E.C. International
« Développement d'une solution de transfert et d'archivage d'images industrielles à des fins de contrôles non destructifs (CND) »
€ 108.864
Electronic Design International
Electronic Design International
« Nieuwe generatie RVT (Rust- en Verzorgings Tehuizen) - Serviceflat - Privé Oproepsysteem »
€ 156.407
www.electronic-design.be

Security / € 202.903

National Control Systems - NCS
National Control Systems - NCS
« Scatternet : Système de contrôle d'accès décentralisé et distribué de haute sécurité »
€ 154.379
www.scaline.com
NVISO
NVISO
« Network security sensor »
€ 48.524
www.nviso.be

Netwerk / € 68.928

Proximus - Belgacom
Proximus - Belgacom
« ICON : Shift TV, Multi-screen Place and Time Shifted Television »
€ 68.928
www.proximus.be

E-health / € 12.317

Yagram
Yagram
« ICON : Shift TV, Multi-screen Place and Time Shifted Television »
€ 68.928
www.yagram.com
Chimie - Innoviris
€ 2.118.747

Chemie

Door de geschiedenis heen is de chemische sector voor Brussel van essentieel belang geweest door de aanwezigheid van grote bedrijven zoals Solvay.

Nu de sector steeds meer gebruik maakt van open innovatie, zullen we in de toekomst vooral kleine beginnende stakeholders uit de academische wereld moeten ondersteunen.
Technologie de l’information et de la communication In 2015 heeft Innoviris 6 projecten in de chemische sector gefinancierd. Bekijk alle projecten
Environnement, Energie, Transport
€ 2.085.246

Leefmilieu, Energie, Transport

De evolutie van deze sector heeft een boost gekregen dankzij belangrijke beslissingen van de Regering op verschillende regionale niveaus: het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie, het Plan Lucht-Klimaat-Energie, enzovoort.

Het Gewest wil via verschillende initiatieven, zowel op Europees niveau als door middel van afzonderlijke projecten, de impact op het leefmilieu verkleinen. Deze inspanningen zullen in de toekomst worden voortgezet in overeenstemming met het Gewestelijk Innovatieplan.
Technologie de l’information et de la communication In 2015 heeft Innoviris 10 projecten in leefmilieu, energie en transport gefinancierd. Bekijk alle projecten
Fabrications mécaniques et métalliques
€ 1.228.657

Mechanische en metaalfabrikaten

Tot nu toe was deze sector niet sterk vertegenwoordigd in het Gewest. Het Brusselse weefsel is immers voornamelijk samengesteld uit één grote stakeholder in de luchtvaart. De laatste tijd zien we echter steeds meer kleine ondernemingen ontstaan. Technologie de l’information et de la communication In 2015 heeft Innoviris 5 projecten in de sector van mechanische en metaalfabrikaten gefinancierd. Bekijk alle projecten
Médical / Biotechnologies - Innoviris
€ 1.063.860

Geneeskunde / Biotechnologieën

De Brusselse medische en biotechnologische industrie is divers en bevat veel technologische expertise.

Dat maakt deze industrie tot een kruispunt van disciplines en creëert mogelijkheden voor Brusselse kmo’s die actief zijn in e-health, medische materialen, beeldvorming, chemie, de gezondheids-of de sociale sector.
Technologie de l’information et de la communication In 2015 heeft Innoviris 2 projecten in de medische en biotechnologische industrie gefinancierd. Bekijk alle projecten
Alimentation
€ 647.939

Voeding

Duurzame voeding is niet alleen een noodzaak om de veerkracht van een stad en haar bevolking te waarborgen, het biedt ook belangrijke economische, ecologische en maatschappelijke kansen voor het Gewest.

Brussel investeert in werkgelegenheid, kwaliteitsvolle voedselvoorziening en behoud van biodiversiteit zonder het aantrekkelijke kader voor en het welzijn van de bewoners uit het oog te verliezen.
Technologie de l’information et de la communication In 2015 heeft Innoviris 6 projecten in de voedingssector gefinancierd. Bekijk alle projecten
Fabrications mécaniques et métalliques
€ 211.945

Robotica

De robotica is een sector in volle ontwikkeling die zich steeds concreter begint te integreren in het Brusselse industriële weefsel. Dankzij de nieuwe technologieën kunnen robots beter samenwerken en het werk van bedienden aanvullen. Robots voeren de meest onaangename taken uit en zorgen ervoor dat werknemers zich kunnen concentreren op taken met een echte toegevoegde waarde. Deze trend in de robotica sluit aan bij de dynamiek van de Fabriek van de Toekomst. Technologie de l’information et de la communication In 2015 heeft Innoviris 3 projecten in de robotica sector gefinancierd. Bekijk alle projecten
Een blik

op 2016

2015 was een jaar ter voorbereiding op alles wat ons in 2016 te wachten staat. Een jaar waarin we overgaan van transformatie naar nog meer actie.

Innoviris Davantage de moyensMeer middelen
2016 kondigt zich veelbelovend aan met een budgetverhoging van 25%. Hierdoor zullen we nog meer ten dienste kunnen staan van de Brusselse bedrijven, onderzoekscentra en niet-commerciële organisaties. Bovendien zal de nieuwe ordonnantie onze actieradius aanzienlijk verruimen.

De uitgebreide consultatieronde die aan de ontwikkeling van dit werkinstrument vooraf gaat, zet zich verder in 2016. In overleg met onder meer de Economische en Sociale Raad en de Raad voor het Wetenschapsbeleid, trachten we een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de op til zijnde veranderingen. Deze veranderingen zijn verstrekkend en bieden heel wat nieuwe financieringsmogelijkheden. Zo zullen vanaf 2017 ook fysieke personen aanspraak kunnen maken op een subsidie en zullen ook andere uitgaven gedekt worden: kosten aan infrastructuur, detachering van gekwalificeerd personeel, maar ook nieuwe types innovatie, zoals sociale innovatie, zullen in aanmerking komen voor financiering.

We zullen nieuwe tools ontwikkelen die ons toelaten om de innovatieketen nog beter te ondersteunen: zo zullen onderzoekers via Proof of Concept hun technologie kunnen valideren. De nieuwe ordonnantie zal er ook voor zorgen dat onze programma’s overeenstemmen met de meest recente Europese richtlijnen.
Innoviris Un nouveau Plan régional d’InnovationEen nieuw Gewestelijk Innovatieplan
De herziening van het Gewestelijk Innovatieplan zal ons helpen de strategie voor slimme specialisatie te doorgronden en een actieplan voor Horizon 2020 op te stellen. In dit plan worden onze prioritaire actiedomeinen geconsolideerd en gepreciseerd: gepersonaliseerde geneeskunde en welzijn, groene economie en digitale economie. Het accent ligt op samenwerking, zoals bijvoorbeeld door de oprichting van een nieuw incubatorenplatform dat mee zal bouwen aan de netwerken tussen de Brusselse bedrijven.
Innoviris Les thèmes qui font une différenceThema’s die een verschil maken
Sociale innovatie zal in 2016 meer en meer op de voorgrond treden, zo zullen we in de nieuwe editie van onze actie Co-Create focussen op participatief onderzoek naar stedelijke veerkracht. De EFRO projecten, waarbij het accent ligt op sociale en economische cohesie, zullen tevens hun aanvang nemen. Via de oprichting van strategische platformen richt de actie Bridge zich op het ondersteunen van multidisciplinaire projecten die mikken op een economische valorisatie voor de regio. Het thema van deze actie vormt een van dé uitdagingen anno 2016: energetische autonomie en efficiëntie.
Innoviris Plus proche du clientDichter bij de klant
Door de integratie van de missies en het personeel van de vzw Research in Brussels zullen we wetenschappen en innovatie meer kunnen gaan promoten bij jongeren, het grote publiek en de Brusselse actoren van het O&O-landschap. De hiermee gepaard gaande verdere professionalisering van onze communicatietools, zal ertoe leiden dat we steeds vaker en proactiever communiceren met onze klanten.

De efficiëntie en klantgerichtheid van ons groeiend team zal toenemen dankzij de invoering van krachtige tools zoals het intranet, een document management system, elektronische formulieren en de formule Test Your Idea.

De versterking van onze cel Beleid en Monitoring zal er, ten slotte, voor zorgen dat we nog beter de vinger aan de pols kunnen houden van wat er leeft en beweegt op het terrein van O&O in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Neem contact met ons op!
Top